Том 1 № 9 (2023): Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота

					##issue.viewIssueIdentification##

Журнал є рецензованим науковим періодичним виданням, в якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань української і зарубіжної соціальної роботи, психології та педагогіки.

Публікації у Віснику зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії для здобувачів за трьома спеціальностями: 231 "Соціальна робота", 053 "Психологія", 011 "Освітні, педагогічні науки".

Опубліковано: 30-04-2024

Весь випуск

Статті