ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Томаш ДОМБРОВСКІ Державна установа "Дослідницька мережа Лукасевича – Інститут Технології Експлуатації", Радом, Республіка Польща https://orcid.org/0000-0001-6184-140X
  • Лариса ЛУК'ЯНОВА Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0982-6162

DOI:

https://doi.org/10.17721/2616-7786.2023/9-1/15

Ключові слова:

Закон про освіту дорослих, законодавче забезпечення, освіта впродовж життя, освіта дорослих, Республіка Польща, система освіти, Україна

Анотація

Вступ. Присвячена порівняльному аналізу законодавчого врегулювання освіти дорослих у Республіці Польща та Україні. Мета дослідження полягає у вивченні та висвітленні особливостей законодавчого забезпечення освіти дорослих в обох країнах. Схарактеризовано головну роль, яку сьогодні відіграє освіта дорослих у вирішенні сучасних викликів, подоланні соціальної нерівності; висвітлено розвиток цього освітнього напряму як невід'ємної складової освіти впродовж життя.
Методи. У процесі дослідження застосовано такі методи: описовий (опис чинного законодавства у сфері освіти дорослих Польщі та України), історичний (визначення змін досліджуваного явища, які відбувалися у часі), порівняльний (визначення спільних і відмінних рис законодавчого забезпечення в обох країнах) та індуктивний (формулювання узагальнень на основі конкретних спостережень). Схарактеризовано наукові розвідки польських і українських вчених учених у сфері андрагогіки та освіти дорослих.
Результати. За результатами аналізу законодавчих та нормативно-правових документів (закони, положення, постанови уряду) зроблено висновок про те, що система освіти дорослих Польщі урегульовується сукупністю законів, основними з-поміж яких є Закон про систему освіти і Закон Про сприяння зайнятості та установи ринку праці.
Висновки. Обґрунтовано значення нормативно правового забезпечення освіти дорослих в Україні, вагомість якого посилюється умовами, спричиненими військовою агресією російської федерації. Проаналізовано чинні законодавчі акти, які унормовують окремі складові освіти дорослих в Україні. Розкрито зміст проєкту Закону Про освіту дорослих. Здійснено порівняльний аналіз чинного законодавчого забезпечення освіти дорослих у Польщі та Україні, зокрема визначено подібні і відмінні риси, притаманні обом країнам. Окреслено прогресивні зміни, які відбулися останнім часом у сфері нормативно-правового урегулювання в обох країнах. Констатовано, що розвиток систем освіти дорослих Польщі та України віддзеркалює провідні загальноєвропейські тенденції й водночас має притаманні тільки їм ментальні особливості. Результати осмислення змісту дослідження можуть бути корисними для розробки відповідного законодавства в обох країнах.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-04-2024