ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ: ФАКТОРИ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2616-7786.2023/9-1/6

Ключові слова:

академічна залученість, іноземні студенти, навчання в університеті, психологічне благополуччя, соціальна підтримка, соціальні мережі

Анотація

Вступ. Розглянуто явище психологічного благополуччя серед іноземних студентів в університеті та досліджуються фактори, що на нього впливають.
Методи. У процесі дослідженні було застосовано методи теоретичного аналізу джерел та узагальнення результатів досліджень зарубіжних і українських дослідників.
Результати. Акцентовано увагу на висвітленні проблем психологічного благополуччя іноземних студентів у період криз (Covid-19). Проаналізовано фактори й умови для пом'якшення негативного впливу вимушеної соціальної ізоляції. Зроблено припущення, що війна в Україні значно вплинула на архітектуру освітнього процесу у вищій школі, змінила усталені форми та методи організації навчання, актуалізувала необхідність у фокусуванні уваги на психологічному стані студентства як фактора академічної успішності. У результаті виокремилась група іноземних студентів, які за фактом вимушеної міграції опинились у ситуації соціальної ізоляції, а тому потребують додаткових ресурсів задля включення в академічні процеси, забезпечення відчуття причетності до академічного середовища, усвідомленої мотивації на продовження навчання.
Висновки. Ключову роль у психологічному благополуччі іноземних студентів (як безпосередньо в академічному контексті, так і міжособистісному) відіграє соціальна підтримка. Основною особою, що виконує роль зв'язку в процесі надання підтримки, є викладач, який створює можливості для встановлення взаємозв'язків між студентами, і, таким чином, підвищує відчуття значущості навчання та позитивного впливу Віддаючи пріоритет наданню соціальної підтримки іноземним студентам, університети можуть створити інклюзивне та сприятливе середовище для них, забезпечуючи психологічне благополуччя та академічну успішність.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-04-2024