Архіви

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
  Том 1 № 8 (2022)

  Журнал є рецензованим науковим періодичним виданням, в якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань української і зарубіжної соціальної роботи, психології та педагогіки.

  Публікації у Віснику зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії для здобувачів за трьома спеціальностями: 231 "Соціальна робота", 053 "Психологія", 011 "Освітні, педагогічні науки".

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота»
  Том 1 № 7 (2021)

  Журнал є рецензованим науковим періодичним виданням, в якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань української і зарубіжної соціальної роботи, психології та педагогіки.

  Публікації у Віснику зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії для здобувачів за трьома спеціальностями: 231 "Соціальна робота", 053 "Психологія", 011 "Освітні, педагогічні науки".

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота»
  Том 1 № 6 (2020)

  Журнал є рецензованим науковим періодичним виданням, в якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань у вітчизняній і зарубіжній сфері соціальної роботи. Журнал також публікує фахові рецензії новітніх видань, які вийшли в світі, передусім, в Україні: книжок, дисертацій, монографій, підручників тощо.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота»
  Том 1 № 5 (2019)

  Журнал є рецензованим науковим періодичним виданнямв якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань у вітчизняній і зарубіжній сфері соціальної роботи. Журнал також публікує фахові рецензії новітніх видань, які вийшли в світі, передусім, в Україні: книжок, дисертацій, монографій, підручників тощо.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота»
  Том 2 № 4 (2018)

  Журнал є рецензованим науковим періодичним виданнямв якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань у вітчизняній і зарубіжній соціальній сфері. Журнал також публікує фахові рецензії новітніх соціологічних видань, які вийшли в світі, передусім, в Україні і країнах регіону: книжок, дисертацій, монографій, підручників тощо.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота»
  Том 1 № 3 (2018)

  Журнал є рецензованим науковим періодичним виданнямв якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань у вітчизняній і зарубіжній соціальній сфері. Журнал також публікує фахові рецензії новітніх соціологічних видань, які вийшли в світі, передусім, в Україні і країнах регіону: книжок, дисертацій, монографій, підручників тощо.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота»
  Том 2 № 2 (2017)

  Журнал є рецензованим науковим періодичним виданнямв якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань у вітчизняній і зарубіжній соціальній сфері. Журнал також публікує фахові рецензії новітніх соціологічних видань, які вийшли в світі, передусім, в Україні і країнах регіону: книжок, дисертацій, монографій, підручників тощо.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота»
  Том 1 № 1 (2017)

  Журнал є рецензованим науковим періодичним виданнямв якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань у вітчизняній і зарубіжній соціальній сфері. Журнал також публікує фахові рецензії новітніх соціологічних видань, які вийшли в світі, передусім, в Україні і країнах регіону: книжок, дисертацій, монографій, підручників тощо.