Том 1 № 5 (2019): Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота»

					##issue.viewIssueIdentification##

Журнал є рецензованим науковим періодичним виданнямв якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань у вітчизняній і зарубіжній сфері соціальної роботи. Журнал також публікує фахові рецензії новітніх видань, які вийшли в світі, передусім, в Україні: книжок, дисертацій, монографій, підручників тощо.

Опубліковано: 23-03-2020

Весь випуск

Статті