РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГРОМАДЯН ДЛЯ НАВЧАННЯ УПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Автор(и)

  • Мажена ВАЛАСІК Державна установа "Дослідницька мережа Лукасевича – Інститут Стійких Технологій, Радом, Польща https://orcid.org/0000-0002-0153-4464
  • Лариса ПЕТРЕНКО Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7604-7273

DOI:

https://doi.org/10.17721/2616-7786.2023/9-1/14

Ключові слова:

громадяни, ключові компетентності, освітні практики, розвиток, цифрова компетентність

Анотація

Вступ. З'ясувано концептуальні основи розвитку цифрової компетентності для навчання упродовж життя та аналіз її нормативно-правового регулювання; виявлення освітніх практик, які найбільш ефективно задовольняють соціально-освітні потреби громадян з розвитку цифрової компетентності у системі неформальної освіти.
Методи. Пошук інформації з використанням науко метричних баз даних Google Scholar, Scopus, Web of Sciense, за ключовими словам; інформаційних урядових і парламентських платформ та порталів; теоретичний аналіз наукових праць з проблем розвитку цифрової компетентності громадян; контент‐аналіз нормативно-правових документів, аналітичних матеріалів, інструктивних й інформаційних матеріалів та їх формалізації, порівняння можливостей дистанційних платформ; узагальнення одержаних даних і розроблення пропозицій.
Результати. За результатами проведеного дослідження з'ясовано, що в європейському освітньому просторі концептуальними основами розвитку цифрової компетентності громадян прийнято компетентнісну ідею. Встановлено, що нині вона розвинута до інноваційної ідеї наскрізності ключових компетентностей шляхом поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти. Виявлено тенденції до постійного оновлення нормативно-правового регулювання розвитку цифрової компетентності.
Висновки. Висвітлено освітні практики, спрямовані на найбільше задоволення соціально-освітніх потреб фахівців з розвитку цифрової компетентності у системі неформальної освіти, які за формами поділяють на традиційні та інноваційні, що об'єднують широке коло різних освітніх і онлайн-платформ для дистанційного й онлайн навчання, під керівництвом викладача або самостійного виконання завдань.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-04-2024