ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ТИПОМ ПРИВ'ЯЗАНОСТІ ТА СИЛЬНИМИ РИСАМИ ХАРАКТЕРУ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК

Автор(и)

  • Олена ВЛАСОВА Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9894-0038
  • Владислава КОВАЛЕНКО Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0009-0004-2534-4181

DOI:

https://doi.org/10.17721/2616-7786.2023/9-1/8

Ключові слова:

механізми психологічного захисту, молоді жінки, особистість, сильні риси характеру, тип прив'язаності

Анотація

Вступ. Метою дослідження є виявлення взаємозв'язку між типом прив'язаності та сильними рисами особистості молодих жінок. Сильні риси особистості здатні описати внутрішні особливості людини, а також допомогають прогнозувати її успішну поведінку (М. Селігман). У дослідженні також використана класифікація типів прив'язаності Дж. Боулбі та М. Ейнсворт: 1) надійний, або безпечний; 2) уникаючий; 3) тривожно-амбівалентний; 4) дезорганізований (боязкий).
Методи. В емпіричному дослідженні взяли участь 122 жінки віком від 17 до 23 років. Використано такі методики: "Тест на визначення якості прив'язаності" (MAQ); скрінінгова модифікація тесту Селігмана і Петерсона "Визначення сильних сторін (цінностей) та чеснот" (адаптація Г. Лаптєвої, О.І. Власової); кореляційний аналіз (критерій Спірмена).
Результати. Статично обґрунтовано взаємозв'язок між сильними рисами особистості молодих жінок та типами їхньої прив'язаності. Виявлено пряму кореляцію між надійним типом прив'язаності та добротою, а також зворотні кореляції між тривожно-амбівалентним типом і здатністю до суджень, оптимізмом і завзятістю; уникаючим типом та недопитливістю, невмінням спілкуватися; дезорганізованим типом і браком оптимізму.
Висновки. У респонденток з надійним типом прив'язаності статистично виражено сильні риси, а за іншими даними дослідження, вони також не схильні до використання психологічних захистів у складних ситуаціях життя. Молодим жінкам з ненадійними типами прив'язаності не притаманна вираженість сильних рис. Натомість для таких осіб характерні різноманітні психологічні захисти як інструменти організації їхньої ментальної активності в напружених і травмуючих ситуаціях життя.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-04-2024