ПРОБЛЕМА СУБ'ЄКТНОСТІ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ У КОНТЕКСТІ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Анастасія ГОЛОТЕНКО Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0261-4132
  • Юлія УДОВЕНКО Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6672-7355

DOI:

https://doi.org/10.17721/2616-7786.2023/9-1/3

Ключові слова:

вимушена міграція, внутрішньо переміщені особи, життєстійкість, мігранти, суб'єктність особистості, суб'єктний підхід

Анотація

Вступ. Присвячено вивченню проблеми змістових аспектів суб'єктності вимушених мігрантів у контексті повномасштабної війни в Україні. Мета даного дослідження передбачала вивчення та аналіз поняття "суб'єктності" вимушених мігрантів у контексті повномасштабної війни в Україні та розробку теоретичної моделі розвитку суб'єктності особистості в ситуації вимушеної міграції.
Методи. Реалізація мети здійснювалася за допомогою теоретико-методологічного соціально-психологічного аналізу, а саме таких методів дослідження, як: аналіз літератури, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація, моделювання.
Результати. За результатами теоретико-методологічного дослідження в межах соціально-психологічного підходу запропоновано модель розвитку суб'єктності вимушених мігрантів, за якої суб'єктність представлена як інтегроване утворення трьох основних сфер особистості – ціннісно-смислової, когнітивної, дієво-практичної.
Висновки. Кожна сфера особистості окреслює змістові структурні компоненти як сукупність основоположних особистісних характеристик людини, які дозволяють їй здійснювати трансформаційний вплив на об'єктивну ситуацію життєвої дійсності та відповідно реалізовувати власну здатність до самоздійснення в заданих умовах реальності.

Посилання

.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-04-2024