Склад рецензентів

Ренате ВАЙНОЛА –  докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. (Web of Science, ORCID, Google Scholar

Наталія ГУСАКкандидатка соціологічних наук, доцентка, Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ, Україна. (Scopus, ORCID, Google Scholar

Наталя ЄВДОКИМОВА – докторка психологічних наук, професорка кафедри психології факультету педагогіки та психології, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна. (ORCID

Олена КАРАГОДІНА – докторка медичних наук, професорка, професорка кафедри психології та соціальної роботи, Академія праці, соціальних відносини і туризму, Київ, Україна. (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar

Олена КАРАМАН – докторка педагогічних наук, професорка, ректорка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Полтава, Україна. (Web of Science, ORCID, Google Scholar

Тетяна ЛЯХ – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar

Лариса ПЕТРЕНКО – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка відділу теорії і практики педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ, Україна. (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar

Галина РАДЧУК - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку та консультування, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна. (Web of Science, ORCID, Google Scholar)  

Ірина САВЕЛЬЧУК – доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна. (ORCID, Google Scholar

Тетяна СЕМИГІНА – докторка політичних наук, професорка, Національне агентство кваліфікацій, Київ, Україна. (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar

Ганна СЛОЗАНСЬКА докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна. (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar

Юлія УДОВЕНКО - кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. (ORCID, Google Scholar)  

Ілля ЯГІЯЄВ - кандидат психологічних наук, асистент кафедри експериментальної і прикладної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar