Поточний випуск

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота – періодичне рецензоване наукове видання відкритого доступу. 

ISSN: 2616-7778; eISSN: 2616-7786 

DOI: https://doi.org/10.17721/2616-7786

Галузь науки: 231 "Соціальна робота", 053 "Психологія", 011 "Освітні, педагогічні науки".

Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про Державну реєстрацію КВ № 25427-15367 ПР від 03.02.2023.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України  (Категорія Б). Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України та Наказ № 157 Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 року.

Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Рік заснування: 2016

Мова видання: українська, англійська

Періодичність: один раз на рік

Рекомендуємо: