Поточний випуск

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Серія «Соціальна робота»

Вид видання: Науковий журнал

Опис:

Журнал є рецензованим науковим періодичним виданням, в якому публікуються результати оригінальних теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок з актуальних питань української і зарубіжної соціальної роботи, педагогіки та психології.

Публікації у Віснику зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії для здобувачів за трьома спеціальностями: 231 "Соціальна робота", 053 "Психологія", 011 "Педагогіка".

Періодичність: журнал друкується один раз на рік.

ISSN 2616-7778 (online), 2616-7786 (print)

DOI: https://doi.org/10.17721/2616-7786

Мова видання: українська, англійська.

Рік заснування: 2016

Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Головний редактор: Олена ЧУЙКО - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Журнал зареєстровано як друкований засіб масової інформації Міністерством юстиції України. Свідоцтво про Державну реєстрацію КВ № 22511-12411 Р від 14.12.2016.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України  (Категорія Б). Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України та Наказ № 157 Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 року.

Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Google Scholar, Public Knowledge Project (PKP), CrossRef, DOAJ, OJS.

Адреса редколегії: 03680, Україна, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2-а, кім. 412.